YARATICI DRAMA:

Yaratıcı Drama; günümüzde eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Gelişim çağındaki çocukların kendini daha iyi ifade edebilmesi, sosyal hayata ve
derslerine daha iyi konsantre olabilmesi için son derece gereklidir.
  EĞİTİMDE YARATICI DRAMANIN ÖNEMİ
-Farkındalık kazandırır.
-Bağımsız düşünmeyi sağlar.
-İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir.
-Sosyal ve psikolojik duyarlılık kazandırır.
-Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
-Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar.
-Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.
-Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
-Kendini tanıma özelliği gelişir.