Project Name

Client: Themeforest

Autor: John Doe

Date: 26th April, 2013

Phone: +381 (100) 1234

Tags: Photography, Design, Branding

Müzik Kursları:

Kelimelerle anlatılamayan duygu ve düşüncelerin seslerle anlatılması sanatıdır. Müzik; duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları ve başka gerçeklerin de katkısıyla belli durum, olgu ve olayları, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirerek, biçimlendirilmiş seslerle işleyerek anlatan estetik bir bütündür.

Herkesin anlaya bildiği ve anlayabileceği yegane dildir.müzik dil ve ırk farketmeksizin direk olarak duygulara hitap eden etki eden bir sanat dalıdır…


İnsanların olgunlaşmasında müzik önemli yer tutmaktadır. Çocukların, okul yaşantısıyla da desteklenen müziksel yaşantıları, kendilerini müziksel işitme, müziksel söyleme, müziksel çalma ve müziksel beğeni davranışlarıyla boyutlandırmaktadır.


Müzik hayatın içerisinde var olan ve dinamik bir yapı gibi sürekli gelişen bir olgudur. Bizler, çocuklarımızı Müzik ile erken yaşlarda tanıştırmalı ve mümkün olduğunca Müziğin insan yaşamanın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamalıyız.


Kurumumuz da Piyano , Keman , Yan Flüt,Gitar ve Bağlama Kurslarımızın yanı sıra Konservatuvar ve Güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına hazırlık kurslarımız bulunmaktadır.

1)Gitar
2)Piyano
3)Keman
4)Yan Flüt
5)Şan
6)Solfej